Betonski blok 12

Betonski blok 12

materijal za zidanje pregrada,  ograda, kotlarnica, svinjaca, kokošinjaca, garaža, prizemlja.

Opis

Betonski blok 12

je standardni građevinski materijal za izgradnju objekata svih namena.

Betonski blok 12

zastupljen u svim zemljama sveta. Uspešno odoleva svim konkurentnim savremenim materijalima za zidanje. Masovnu primenu ima u zidanju podrumskih prostorija, šahtova, podstanica, poljoprivrednih basena za stajsko đubrivo, zidova međaša. Uzidjuje se pripremljenom smesom maltera peska agregacije 0-1, cementa, hidratisanog(ili gašenog) kreča i vode. Temperatura ugradnje: Nominalna od 5 do 30 stepeni, sa aditivima od -8  do +40.

Dimenzija: visina, širina, dužina 19 x 12 x 40 cm

Primena

Niskogradnja, visokogradnja (ispunski zidovi), potporni zidovi..

Proizvodi se metodom vibroprese polusuvom agregacijom u smesi sa cementom marke PC 42,5 (Beočin Profi, Nexe Specijal, CRH), tretiran vodom u strogo kontrolisanoj atmosferi dobija se puna čvrstoća. Pri proizvodnji se na presi koriste isključivo originalni kalupi koji se peru i podmazuju nakon svake upotrebe da bi Betonski blok 12 imao savršene ivice. Ivice su jako važne kako bi se obezbedio optimalan utrošak materijala za ugradnju i hidroizolacije kasnije. Na Betonski blok 12 se bez ikakve podloge može nanositi termoizolacija.