Betonska cesma Pečurka

12,500RSD

Betonska cesma Pečurka

model za ljubitelje hortikulture i personalne baštovane. Ukopiv uz svaki ambijent ali i kao priča za sebe. Jedna ljuljaška, tobogan, po koji stari crveni lonac sa belim tufnama i čuvarkuća u njemu je za početak uvertira u korisnu zabavu bez kraja. Ideja je milion.

Opis

Betonska cesma Pečurka

je dekorativni dvorišni element izrađen od betona sa najsavremenijim aditivima.  Detalj koji krasi dvorište vikendice, doma, bašte, javne površine.

Betonska cesma Pečurka

se izrađuje od Profi cementa marke 42.5 na i mešavine kvarcnog i rečnog peska uz dodatak adekvatnih plastifikatora i elastifikatora koja garantuju dugotrajnost.  Česma je u celosti od betona i ne sadrži lake agregate kako bi se garantovala dugotrajnost, dakle čist beton bez gipsa i sl. .

 

 

Tehnički detalji

Česma se postavlja na prethodno armiranu betonsku ploču minimalnih dimenzija 50x40cm kolika je dimenzija postolja ali je preporučljivo da bude veća barem za 20%, odnosno 70x50cm i 8-10cm debljine.

Ukupna visina česme je 120cm, dok je visina otvora za slavinu 92cm od poda.

Česma se sastoji iz  dela i PVC slivnika promera fi 50

 

    •  lavabo 
    •  stub  sa otvorom
    •  kapa

Težina je oko 100kg što omogućava transport u bilo kom putničkom vozilu.

Postolje (donji deo česme) na kojem stoji lavabo se fiksira za ploču tek kada se “izvuče” dovodna i odvodna cev čije ose treba da budu na maksimalnom razmaku od 30cm. Fiksiranje se vrši fleksibilnim građevinskim lepkovima otpornim na niske temperature ili cementnim malterom, ređe montažnim kitovima i silikonima. Kod nekih modela je slivnik uliven u sam lavabo te se preporučuje oprez pri montaži kako ne bi došlo do oštećenja spoljnog dela slivnika koji se spaja sa odvodom. Unutrašnjost  zadnjeg dela lavaboa je dovoljna da se neometano može vršiti spajanje dovodnih cevi ali je najbolje da sam majstor proceni na licu mesta. Stub se zatim montira na zadnji deo lavaboa, izvlači se instalacija kroz otvor na stubu i monira slavina. Pre montaže poklopca obavezno pustiti česmu u rad radi kontrole spojeva.  Ukupna visina postavljene česme je 111cm dok je slavina na visini 94cm od tla. Poklopac ima falc pa se po potrebi i ne mora lepiti.