Betonska cesma NOVA Crveno crna

13,500RSD

Betonska cesma NOVA Crveno crna

je dekorativni dvorišni element.

Opis

Betonska cesma NOVA Crveno crna

je dekorativni dvorišni element izrađen od betona sa najsavremenijim aditivima.  Detalj koji krasi dvorište vikendice, doma, bašte, javne površine.

Betonska cesma NOVA Crveno crna

se izrađuje od Profi cementa marke 42.5 na i mešavine kvarcnog i rečnog peska uz dodatak elastifikatora koja garantuju dugotrajnost. Česma NOVA  se izrađuje specijalnim tehnikama nanošenja, preslojavanja i sušenja boje. Uz određene modele žardinjera (Ružica, Lala, Ciglica…) u “Crveno crnoj” varijaciji daju skladnost ambijentu za odmor i relaksaciju. Takav ambijent ne bi bio potpun ako ne bi bio obogaćen jednom divnom parkovskom klupom.

Tehnički detalji

Česma se postavlja na prethodno armiranu betonsku ploču minimalnih dimenzija 90x50cm kolika je dimenzija postolja ali je preporučljivo da bude veća barem za 20%, odnosno 110x70cm i 10cm debljine.

Česma se sastoji iz 4 dela

    • postolje 65x45cm
    • lavabo 40x60cm, zadnji deo 40x40cm ukupno 80x60cm
    • stub 40x40cm visine 60cm
  • poklopac 45x45cm debljine 6cm

Postolje (donji deo česme) na kojem stoji lavabo se fiksira za ploču tek kada se “izvuče” dovodna i odvodna cev čije ose treba da budu na maksimalnom razmaku od 30cm. Fiksiranje se vrši  građevinskim lepkovima ili cementnim malterom. Kod nekih modela je slivnik uliven u sam lavabo te se preporučuje oprez pri montaži kako ne bi došlo do oštećenja spoljnog dela slivnika koji se spaja sa odvodom. Stub se zatim montira na zadnji deo lavaboa, izvlači se instalacija kroz otvor na stubu i monira slavina. .  Ukupna visina postavljene česme je 111cm. Otvor za slavinu je na visini 94cm od tla.