Betonska cesma Led Deluxe

9,500RSD

Betonska cesma Led Deluxe

je  novi model česme za 2021. godinu.  Olakšan  uz zadržavanje kvaliteta i omogućavanje lakše ugradnje. Malo korigovan lavabo tako da bude funkcionalniji i kako bi se smanjilo prskanje vode. Radi se u svim dosadašnjim kombinacijama boja. Sada iz više elemenata praktičnija za transport i lakšu ugradnju. Led Deluxe. Uživo još lepša.

Opis

Betonska cesma Led Deluxe

je dekorativni dvorišni element izrađen od betona sa najsavremenijim aditivima.  Detalj koji krasi dvorište vikendice, doma, bašte, javne površine.

Betonska cesma Led Deluxe

se izrađuje od Profi cementa marke 42.5 na i mešavine kvarcnog i rečnog peska uz dodatak adekvatnih plastifikatora i elastifikatora koja garantuju dugotrajnost.  Česma je u celosti od betona i ne sadrži lake agregate kako bi se garantovala dugotrajnost, dakle čist beton bez gipsa i sl. .

Betonska cesma Led Deluxe se izrađuje u više boja i može se uklopiti sa žardinjerama

Bela prskana
Crveno crna
Led
Sahara
Siva prskana
Rust

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnički detalji

Česma se postavlja na prethodno armiranu betonsku ploču minimalnih dimenzija 50x40cm kolika je dimenzija postolja ali je preporučljivo da bude veća barem za 20%, odnosno 70x50cm i 8-10cm debljine.

Ukupna visina česme je 109cm, dok je visina otvora za slavinu 92cm od poda.

Česma se sastoji iz 5 delova i PVC slivnika promera fi 50

    • postolje 47x23cm
    • šestougaoni lavabo 65x50cm
    •  stub manji 27x20cm visine 24cm
    •  stub veći sa otvorom 32x26cm visine 30cm
    • poklopac sa falcem 32x40cm debljine 6cm

Težina je oko 120kg što omogućava transport u bilo kom putničkom vozilu.

Postolje (donji deo česme) na kojem stoji lavabo se fiksira za ploču tek kada se “izvuče” dovodna i odvodna cev čije ose treba da budu na maksimalnom razmaku od 30cm. Fiksiranje se vrši fleksibilnim građevinskim lepkovima otpornim na niske temperature ili cementnim malterom, ređe montažnim kitovima i silikonima. Kod nekih modela je slivnik uliven u sam lavabo te se preporučuje oprez pri montaži kako ne bi došlo do oštećenja spoljnog dela slivnika koji se spaja sa odvodom. Unutrašnjost  zadnjeg dela lavaboa je dovoljna da se neometano može vršiti spajanje dovodnih cevi ali je najbolje da sam majstor proceni na licu mesta. Stub se zatim montira na zadnji deo lavaboa, izvlači se instalacija kroz otvor na stubu i monira slavina. Pre montaže poklopca obavezno pustiti česmu u rad radi kontrole spojeva.  Ukupna visina postavljene česme je 111cm dok je slavina na visini 94cm od tla. Poklopac ima falc pa se po potrebi i ne mora lepiti.