Betonska cesma Velika stanglica crvena 2020

14,000RSD

Betonska cesma Stanglica velika

je dekorativni dvorišni element. Potreban prostor 70x70cm. Visine do 120cm.Tezine je oko 200 kg iz 9 elemenata, staje u bilo koji putnicki auto.

Opis

Betonska cesma Stanglica velika

je dekorativni dvorišni element izrađen od betona sa najsavremenijim aditivima.  Detalj koji krasi dvorište vikendice, doma, bašte, javne površine.

Betonska cesma Stanglica velika

se izrađuje od Profi cementa marke 42.5 na i mešavine kvarcnog i rečnog peska uz dodatak  elastifikatora koja garantuju dugotrajnost.  Česma je u celosti od betona i ne sadrži lake agregate kako bi se garantovala dugotrajnost, dakle čist beton bez gipsa i sl. . Radi lepšeg ambijenta uz česmu preporučuje  žardinjera ili klupa

Česma Stanglica se izrađuje u standardnoj boji, mada se može dobiti i kao osnovna siva (cementna, bez farbanja).

Tehnički detalji

Česma se postavlja na prethodno armiranu betonsku ploču minimalnih dimenzija 80x80cm kolika je dimenzija postolja ali je preporučljivo da bude veća barem za 20%, odnosno 100x100cm i 10cm debljine.

Česma se sastoji iz 9 delova

    • postolje za korito (trodelno) 52x20x9cm 2kom 36x20x9cm 1kom
    • korito 45x60cm visine 35cm (30×45 unutrašnjost)
      • stub 3x 20x44cm visine 32cm
    • polica L oblika dužine 75cm i kraka 50cm
  • poklopac 50x30cm debljine 6cm

Postolje (donji deo česme) na kojem stoji lavabo se fiksira za ploču tek kada se “izvuče” dovodna i odvodna cev čije ose treba da budu na maksimalnom razmaku od 35cm. Fiksiranje se vrši građevinskim lepkovima ili cementnim malterom.  Stub se sastoji iz tri dela. Montira nezavisno iza korita, s tim da se između drugog i trećeg dela umeće L polica. Izvlači se instalacija kroz otvor na stubu i montira slavina. Pre montaže poklopca obavezno pustiti česmu u rad radi kontrole spojeva.  Ukupna visina postavljene česme je 105cm.Otvor za slavinu je na visini 94cm od tla.