Cement Beočin Profi 50kg

Cement Beočin Profi 50kg

Cement odlična cena. Za betoniranje, zidanje, malterisanje, za izradu ravnajućih slojeva

Šifra proizvoda: 979 Kategorija:

Opis

Cement Beočin Profi 50kg

Cement Beočin Profi 50kg

Povoljna cena.  Za sve radove. Najbolji i najkvalitetniji cement na tržištu. Tradicionalno dobra receptura.

  • spravljanje maltera za zidanje
  • izradu grubog i završnog (finog) sloja kod unutrašnjeg i spoljašnjeg malterisanja
  • izradu košuljica
  • izradu betonske galanterije
  • stabilizacijski sloj kod izrade puteva
  • spravljanje betona za izradu temelja i nosivih i nenosivih betonskih konstrukcija (zidovi, ploče, stubovi i grede)
  • izradu staza i platoa
  • za sve ostale betone sa umerenim zahtevima na izloženost agresivnim sredinama ementi na bazi portland cementnog klinkera. To su svi cementi koji se proizvode mlevenjem portland cementnog klinkera. U tu grupu spadaju cementi koji pored portland cementnog klinkera sadrže i druge različite dodake koji menjaju svojstva portland cementa u zavisnosti od sadržaja. Povećavanjem ovih dodataka jasno će se jače ispoljiti razlike između ovih cemenata i čistog portland cementa. Iako čvrstoće ovih cemenata u početku su manje od čvrstoća čistog portland cementa oni uglavnom pri većim starostima od 28 dana, nadmašuju te čvrstoće. Zbog toga imaju iste klase kao i čist portland cement. Takođe u zavisnosti od sadržaja ovih dodataka, menjaju se i zahtevi za količinom vode, naročito ako se kao dodatak pojavljuju pucolani.Portland cement sa dodatkom zgureOvaj cement se dobija mlevenjem portland cementnog klinkera, gipsa i najviše 30% granulisane zgure visokih peći. Karakteriše se nešto smanjenim relativnim čvrstoćama, ali i porastom kasnijih čvrstoća. To znači da ovaj cement ima nešto sporiju hidrataciju u odnosu na čist portland cement. Specifična masa mu je po pravilu nešto manja od 3000 kg/m³, dok mu je specifična površina veća od 2400 cm²/g.Cement Beočin Profi 50kg

    Ovaj cement nema drugih sastojaka osim onih koji ulaze u sastav portland cementnog klinkera, izuzev dodataka gipsa koji je neophodan radi regulisanja vremena vezivanja. Ovo je nesumnjivo najznačajnija vrsta cementa, pošto ona predstavlja osnov za dobijanje većine drugih vrsta cementa. U svetskim okvirima od ukupne proizvodnje svih cemenata na portland cement otpada oko 70%. Međutim kod nas ovaj cement učestvuje sa sveka 5%.[1] Kod nas je najveća proizvodnja cemenata sa dodacima zgure i/ili pucolana. Specifična masa portland cementa je najmanje 3000 kg/m³, dok mu je specifična površina najmanje 2400 cm²/